Dálkové ovládání fekálního vozu Kaiser

Dálkové ovládání fekálního vozu Kaiser

Dálkové ovládání je konstruováno pro dodatečnou montáž na skříň navijáku fekálního vozu Kaiser. Je funkčně rovnocenné s ovládáním manuálním umístěným na voze. Dosah je 50 až 120 m v závislosti na okolním terénu.
Pokud se ovladač dostane mimo dosah přijímače, všechny ovládací činnosti se zastaví, čímž nehrozí nebezpečí neovladatelnosti stroje. Ovladač s vysílačem má obsluha zavěšen na popruzích v oblasti pasu, což umožňuje pohodlné ovládání všech ovládacích prvků.

Fekální vůz Kaiser


Komunikace mezi vysílačem a přijímačem je digitální s vysokým stupněm zabezpečení, takže nehrozí náhodné spuštění jiným radiovým signálem. Montáž je provedena na speciálním pracovišti odborníky k tomu vyškolenými. Zásah do stávající elektroinstalace je minimální. Ovládání navíjení a odvíjení hadice je pneumatické, elektricky zapínané. Celková montáž je provedena během dvou dnů. Ovladač je vybaven nabíjecím akumulátorem s kapacitou, která vystačí minimálně na dvě pracovní směny nepřetržitého provozu. Nabíjení je možné se sítě 230 V,nebo přímo z palubní sítě vozu 24 V a probíhá automaticky.

Tvorba webových stránek