Řídící jednotka k magnetickým upínacím deskám MD14

Řídící jednotka MD14

Řídící jednotka MD 14 slouží k zmagnetování a odmagnetování magnetických upínacích desek obráběcích strojů. Dva nezávislé kanály umožňují ovládání výkonové desky, a sinusového pravítka. Intenzitu zmagnetování desky lze plynule regulovat a proto je možné upínat i snadno deformovatelné obrobky. Intenzita pro zmagnetování pravítka je maximální neregulovaná. Oba kanály jsou vybaveny ochranou na rozpojeni obvodu, která zabrání uvolnění obrobku při případném přerušení obvodu magnetické upínací desky a nadproudovou ochranou, která chrání jednotku před poškozením při případném zkratu ve vinutí magnetické desky.

Řídící jednotka MD14 - schéma zapojení

Klidový stav je signalizován blikáním zelené Led diody, stav zmagnetování desky trvalým svitem zelené Led diody. Stav odmagnetování desky je signalizován žlutou Led diodou. Stav zmagnetování pravítka je signalizován modrou Led diodou. Řídící jednotka MD 14 je napájena napětím 110 V AC přímo z transformátoru pro napájení magnetické upínací desky. Regulovaný výstup je schopen dodat max. proud 3 A krátkodobě, trvale 2,5 A. Výstup pro sin. pravítko je schopen dodávat proud 0,4 A.

Řídící jednotka se ovládá pomocí tlačítek Magnetizace / Demagnetizace desky a Magnetizace / Demagnetizace pravítka a proměnného odporu 0 – 10 kΩ, který slouží k nastavení intenzity zmagnetování výkonové desky. Jednotka je vybavena pomocnými kontakty pro stav zmagnetování a odmagnetování odděleně pro výkonovou desku a pro sin. pravítko.

Napájecí napětí: 110 V AC
Výst. Napětí pro výkonovou desku:
Trvalý výstupní proud:
20 – 110 V DC
2,5 A, krátkodobě 3 A
Výst. Napětí pro sin. pravítko:
Trvalý výstupní proud:
110 V DC
0,4 A
Rozsah pracovních teplot: 0 – 50 °C
Krytí: IP 20
Tvorba webových stránek