Řídící jednotka MD9A

Řídící jednotka MD9A

Řídící jednotka MD 9A slouží k zmagnetování a odmagnetování magnetických upínacích desek obráběcích strojů. Intenzitu zmagnetování lze plynule regulovat a proto je možné upínat i snadno deformovatelné obrobky.

Řídící jednotka MD9A - schéma zapojení

Jednotka je vybavena ochranou na rozpojeni obvodu, která zabrání uvolnění obrobku při případném přerušení obvodu magnetické upínací desky. Nadproudová ochrana chrání jednotku před poškozením při případném zkratu ve vinutí magnetické upínací desky. Obě ochrany vypnou obráběcí stroj prostřednictvím pomocných kontaktů a signalizují poruchový stav rudou Led diodou. Pro zmagnetovaný stav jsou dva pomocné kontakty sepnuty a jeden přepnutý, pro odmagnetovací stav je jeden kontakt sepnutý a jeden přepnutý. Klidový stav je signalizován blikáním zelené Led diody, stav zmagnetování trvalým svitem zelené Led diody a stav odmagnetování změnou zelené barvy na žlutou.

Řídící jednotka MD9A je napájena napětím 110 V AC přímo z transformátoru pro napájení magnetické upínací desky. Napětí na výstupu je regulované v rozsahu 6 – 110V DC s výstupním proudem do 2,5 A. Řídící jednotka se ovládá pomocí tlačítek Magnetizace / Demagnetizace a proměnného odporu 0 – 10 kΩ pro nastavení intenzity zmagnetování.

Napájecí napětí: 110 V AC
Maximální výstupní proud: 3 A, trvale 2,5 A
Ovládání: Spínací tlačítka pro zmagnetování a odmagnetování
potenciometr 10 kΩ lineární pro nastavení intenzity zmagnetování
Pomocné obvody: 2 spínací kontakty, 1 přepínací při zmagnetování
1 spínací a 1 přepínací kontakt při odmagnetování
Rozsah pracovních teplot: 0 – 50 °C
Krytí: IP 20
Tvorba webových stránek