Řídící jednotka topení HRT Aku 09

Řídící jednotka topení HRT Aku 09

Moderní kotle na tuhá paliva mají vysokou účinnost za předpokladu, že pracují na plný výkon. V okamžiku, kdy výkon začneme omezovat, účinnost kotle klesá a dochází k jeho zanášení. Nepříjemným průvodním jevem jsou velké teplotní výkyvy vytápěných prostor. Při zatopení chladno než se topná soustava prohřeje a po delším topení přetopené místnosti a již zmíněné omezení výkonu kotle. Z těchto důvodu se jako vhodný způsob osvědčilo akumulační topení. Referenční místnost je vybavena prostorovým termostatem a topná soustava je osazena akumulační nádrží a zásobníkem TUV. Při topení v kotli nebo krbu je teplo nejprve směrováno do radiátorů resp. podlahy. Pokud prostorový termostat vyhodnotí, že referenční místnost je vytopena, přesměruje se teplo do akumulační nádrže. Po dohoření je teplo z akumulační nádrže opět předáváno do topné soustavy podle prostorového termostatu v referenční místnosti. Tak je zajištěno, že kotel (krb) topí v efektivním režimu s maximální účinností. Přes noc a den, kdy jsme v zaměstnání, jsou prostory temperovány teplem z akumulační nádrže. Vytápěné prostory tak nevychladnou a snadněji se znovu vytopí. Tím šetříme palivo a kotel (krb).

Akumulační topná soustava s radiátory Akumulační topná soustava s podlahovým topením

Řízení topení zajišťuje řídící jednotka HRT Aku 09 v součinnosti se zónovými ventily a oběhovými čerpadly. Na základě teplot snímaných ve zdroji tepla (kotel,krb), zásobníku TUV a akumulační nádrži nahoře a dole a prostorovým termostatem ovládá zónové ventily a oběhová čerpadla popř.směšovací čerpadlo podlahového topení. Pokud je topení na tuhá paliva jako alternativní k plynu (elektřině), řídící jednotka uvolňuje a blokuje plynový (elektrický) kotel. Pokud je zásobník TUV vyhříván také elektricky, řídící jednotka blokuje elektrické vytápění, pokud se topí v kotli. V součinnosti s jednotkou záložního zdroje řeší i problém přetopení při výpadku el.sítě.

Řídící jednotka HRT Aku 09 může být dodána v rozvaděči jako komplet se záložním zdrojem, teplotními čidly potřebných délek a signalizačními krabičkami (krabička s diodou Led pro napojení čerpadel a ventilů).

Tvorba webových stránek