Spínací jednotka - HSJ 1

Spínací jednotka - HSJ 1

Spínací jednotka HSJ 1 slouží  jako hlavní vypínač napájení rozvodné sítě karavanu, jako kontrola stavu nabití akumulátoru a jako ochrana proti hlubokému vybití akumulátoru. Jednotka je vybavena LED displejem, na kterém se na vyžádání zobrazí aktuální stav napětí akumulátoru. K zapnutí slouží tlačítko On. Po zapnutí se na displeji zobrazí on, při vypnutí oFF. Zobrazení po chvíli  zmizí,čímž se zabraňuje zbytečnému vybíjení akumulátoru. Pokud napětí na akumulátoru klesne na hodnotu 10,8 V , ozve se dvojí krátké písknutí, které se opakuje každou minutu. Klesne-li napětí na hodnotu 10,5 V ozve se dlouhý přerušovaný tón a po 60 sekundách dojde k odpojení akumulátoru od sítě karavanu. Odpojení se dá předejít včasným zapnutím dobíjení.

Spínací jednotka - zapojení

Tlačítka slouží k zapnutí (horní tlačítko), vypnutí (dolní tlačítko) a zobrazení napětí akumulátoru (prostřední tlačítko). Údaj na displeji svítí po dobu 5. sekund pří zapnutí a vypnutí a po dobu 20. sekund při zobrazení napětí akumulátoru. Maximální spínací proud jednotky je 50 A trvalý proud 40 A.

Tvorba webových stránek